09. Homage-To-Degas

Homage to Degas, Pastel on Paper, 22" x 22"